رمان‌های خارجی نشر سنگ در این بخش قرار گرفته‌اند. این رمان‌ها عموماً آثار پرفروش و مهم چند سال اخیرند، اما در آن‌ها آثار شاخص جهان نیز دیده می‌شود. مثل رمان درخشان دریانوردی که از چشم دریا افتاد نوشته‌ی نویسنده‌ی بزرگ ژاپن، یوکیو میشیما.

رمان خارجی