نشر سنگ به مدیرمسئولی کامران محمدی، به عنوان ناشر تخصصی ادبیات و علوم انسانی، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ آغاز کرده است. تمرکز اصلی نشر سنگ بر انتشار رمان‌های خوش‌خوان و تازه‌ی جهان است تا مخاطب ایرانی نیز در جریان ادبیات داستانی روز قرار بگیرد. انتشار آثار شاخص و جذاب علوم انسانی برای اهالی کتاب‌خوان و نه الزاما متخصص، از دیگر فعالیت‌های این نشر است. آثاری که تا حد امکان باعث قطع بی‌دلیل درختان نشوند و دست‌کم همان قدر که منتشر می‌شوند، خوانده هم بشوند!