تک‌نگاری، خاطره، زندگی‌نامه‌های داستانی یا روایت‌هایی را که شبیه داستان هستند، این‌جا پیدا می‌کنید. این قبیل آثار خیلی وقت‌ها با هدف داستان‌گویی نوشته نمی‌شوند و قصدشان بیان دیدگاه‌های روان‌شناختی یا فلسفی است. کالیپسو نوشته‌ی «دیوید سداریس» یکی از بهترین نمونه‌های روایت داستانی (تک‌نگاری) است. برای خواندن داستان کوتاه هم بد نیست سری به بخش سنگریزه (کتاب‌های جیبی نشر سنگ) بزنید.